Thanh lý giường gỗ gấp thành ghế giá rẻ có nên mua không?