Tại sao bộ ấm trà Nhật lại được nhiều người ưa thích và ưa chuộng như vậy