Cốc đựng bàn chải đánh răng – dụng cụ bảo vệ bàn chải