Kệ xà phòng có thực sự cần thiết trong nhà vệ sinh không?