Vì sao nhiều người lại thích sử dụng bộ ấm trà cổ?