Vì sao đèn ốp trụ cổng lại được ưa chuộng đến như vậy?