Tranh 3D là gì? Có thể vệ sinh tranh 3D bằng giặt giũ thông thường không?