Tấm nhựa trong suốt làm vách ngăn và những thông tin quan trọng không thể bỏ lỡ