Vách ngăn nhôm kính là gì? Có nên sử dụng vách ngăn nhôm kính phòng ngủ không?