Sử dụng khung ảnh gỗ để bàn giúp tăng thêm sự hứng khởi trong lúc học tập