Tại sao máy chiếu Epson lại được yêu thích trong sử dụng dạy học như thế?