Sơn xịt là gì? Đặc điểm vượt trội của sơn xịt so với sơn nước