Sơn nippon có tốt không. Điểm nổi bật ở các dòng nippon