Những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi làm vách ngăn phòng ngủ bằng ván ép