Đặc điểm của vách ngăn thạch cao và vách ngăn nhôm kính? Nên lựa chọn loại nào?