Khi chọn tranh treo phòng ăn, phòng bếp cần quan tâm và lưu ý điều gì?