Bồn tiểu nam cảm ứng – thiết bị cho giới thượng lưu.