Đôi nét về gạch tàu xưa – Nét đẹp không bị đánh mất