Gạch nền – Loại gạch luôn có mặt tại mọi công trình