Có  nên sử dụng gạch ốp nhà vệ sinh màu trắng hay không?