Bảng trượt là gì? Những lý do bảng trượt được sử dụng nhiều trong lớp học