Bảng kính cường lực cho văn phòng và những ưu nhược điểm