Bàn tính Soroban bằng gỗ có những ưu điểm nổi trội gì và có nên dùng không