Ý nghĩa của việc sử dụng đồng hồ cát trên bàn học mà không phải ai cũng biết