Xi măng Đại Dương – khởi công xây dựng dự án tiềm năng