Vách ngăn thạch cao có tốt không? Có ưu điểm gì nổi bật