Tủ quần áo 6 cánh có kích thước tiêu chuẩn là bao nhiêu?