Trồng cây xanh trong sân vườn giúp môi trường sống trong lành