Tìm hiểu cổng xếp phù hợp với không gian nào trước khi lắp đặt?