Tại sao sofa gỗ luôn được yêu thích? Cách chọn sofa phù hợp