Sự khác nhau khi chọn ông thần tài cho người tuổi Sửu mệnh Thủy và Hỏa