Sự cần thiết của bàn trà trong không gian phòng khách