Người mệnh Mộc nên mua nhà, xây nhà theo hướng nào?