Nên chọn tranh thêu truyền thống hay tranh thêu máy?