Lý giải vì sao tường gạch không nung thường hay bị nứt