Khái niệm kệ tủ quần áo – Ưu điểm vượt trội của kệ tủ quần áo