Gương treo tường truyền thống – nội thất phổ biến nhà vệ sinh