Giường gỗ xoan đào có phải loại giường tốt nhất trong tầm giá?