Giải đáp lý do tấm nhựa trong suốt làm vách ngăn lại trở nên ưa chuộng