Có nên sử dụng gạch ốp nhà vệ sinh màu ghi hay không?