Có nên sơn trần phòng ngủ không? Trần phòng ngủ nên sơn màu gì?