Có nên mua tủ quần áo thanh lý không? Ở Hà Nội nên đi đâu mua tủ thanh lý?