Bồn cầu dội nước xuống chậm – nguyên nhân và cách xử lý