Bàn trang điểm lắp ráp có những ưu điểm vượt trội gì?