Bàn thí nghiệm trung tâm là gì? Các mẫu bàn thí nghiệm trung tâm phổ biến